Ewangelie na II niedzielę Wielkiego Postu

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Ewangelię czyta ks. diakon Marek WaszczukW drugą niedzielę Wielkiego Postu są czytane Ewangelie wg św. Marka i św. Jana. W czasie Liturgii Świętej, odprawianej 16 marca 2014 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienie Pańskiego w Lublinie, Ewangelie odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił ks. proboszcz Andrzej Łoś.

1. W tych dniach, Jezus wszedł do Kafarnaum, rozszedł się słuch, że jest w domu.
2. Zbiegło się tak wielu, że nawet u drzwi nie było miejsca, a On głosił im Słowo.
3. Wtedy przynoszą Mu paralityka, dźwiganego przez czterech.
4. Nie mogąc przynieść do Niego ze względu na tłum, odkryli dach i rozebrawszy go spuścili matę, na której leżał sparaliżowany.
5. Jezus, widząc wiarę ich, rzecze do paralityka: – Dziecko, grzechy twoje są odpuszczone.
6. Zasiadali zaś tam pewni znawcy Ksiąg, którzy rozmyślali w sercach swoich:
7. – Cóż on mówi? Bluźni! Kto może odpuszczać grzechy prócz Boga samego!
8. Jezus, natychmiast rozpoznawszy duchem swoim, że ci tak w sobie rozmyślają, rzecze im: – Dlaczego tak rozmyślacie w sercach swoich?
9. Czy łatwiej jest powiedzieć paralitykowi: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań, weź swą matę i zacznij chodzić?
10. Otóż byście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi – rzecze paralitykowi:
11. – Mówię ci, wstań, weź swą matę i idź do domu.
12. Podniósł się i szybko chwytając matę na oczach wszystkich, odszedł, tak że wszyscy nie mogli nadziwić się i nie przestawali wielbić Boga, mówiąc: – Tego jeszcze nie widzieliśmy!

Mk 2, 1-12


9. Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: Ja jestem bramą, przeze Mnie jeśli ktoś wejdzie, zbawiony zostanie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
10. Złodziej przychodzi tylko, aby kraść, zarzynać i zatracać. Ja przyszedłem, aby życie mieli i mieli w obfitości.
11. Ja jestem tym dobrym pasterzem; dobry pasterz życie swoje oddaje za owce.
12. Najemnik, ten, który nie jest pasterzem, dla którego te owce nie są własne, widzi nadchodzącego wilka i porzuca owce, i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza.
13. Bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
14. Ja jestem tym dobrym pasterzem i znam Moje, i Moje Mnie znają.
15. Jak Ojciec Mnie zna, tak i Ja znam Ojca i duszę Moją oddaję za owce.
16. A mam inne owce, które nie są z tej zagrody. I te trzeba Mi prowadzić, i głos Mój usłyszą, i nastanie jedno stado, jeden pasterz.

J 10, 9-16, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.