I wieczór kolęd wschodniosłowiańskich – filmy

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich - Wielki finał

Prezentujemy zapisy filmowe wybranych pieśni wszystkich trzech wykonawców na „Wieczorze kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie”. Koncert miał miejsce 14 stycznia 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wystąpiły na nim trzy chóry z: Turkowic, Lublina i Kijowa na Ukrainie.


Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach


Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskie w Lublinie


Męski Chór „Perfectum” z Kijowa na Ukrainie


Niebo i zemla – wielki finał