Homilia o. ihumena Ambrożego w Kostomłotach

Język nagrania - polski

PrezeMonaster Św. Serafima z Sarowa w Kostomłotach - ikonostasntujemy homilię namiestnika monasteru pw. Św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach, wygłoszoną w drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Tego dnia Cerkiew wspomina pamięć Wszystkich Świętych Ziemi Rosyjskiej oraz Św. Ojców ze Św. Góry Athos. Duchowny w swych słowach skupia się na ewangelicznych słowach Chrystusa skierowanych do apostołów: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. (Mt 4, 19). Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.