Jezus chodzi po morzu

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W dziewiątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – Jezus chodzi po morzu. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w lubelskiej katedrze wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz lubelskiej parafii katedralnej. Słowa Ewangelii poprzedziły czytania z listu Apostoła Pawła do Koryntian.

Jezus chodzi po morzu

22. W tych dniach, Jezus rozkazał uczniom, aby wsiedli do łodzi i udali się przed Nim na drugi brzeg, zanim On odeśle tłumy.
23. I odesławszy tłumy, wszedł na górę, aby się pomodlić na osobności. Gdy zaś wieczór nastał, był tam sam.
24. Łódź zaś już odpłynęła wiele stadiów od lądu, rzucana przez fale, wiatr bowiem był przeciwny.
25. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu.
26. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, przestraszyli się i mówili, że to zjawa, i krzyczeli ze strachu.
27. Zaraz zaś przemówił do nich [Jezus], mówiąc: – Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!
28. Odpowiadając Mu, Piotr rzekł: – Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po wodach.
29. On zaś rzekł: – Przyjdź. I wysiadłszy z łodzi, Piotr szedł po wodach i przyszedł do Jezusa.
30. Widząc zaś [mocny] wiatr, przestraszył się. I gdy zaczął tonąć, krzyknął, mówiąc: – Panie, wybaw mnie!
31. Jezus zaś natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc: – Małowierny, czemuś zwątpił?
32. I gdy wsiedli do łodzi, ucichł wiatr.
33. Ci zaś w łodzi złożyli Mu pokłon, mówiąc: – Prawdziwie Synem Bożym jesteś.
34. I przeprawiwszy się, przybyli do krainy Genezaret.

 

Mt 14, 22-34 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close