Kazanie na drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Język nagrania - polski

Kazanie władyki AblaKazanie na drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej. Ewangelię wg św. Mateusza o powołaniu pierwszych uczniów odczytał ks. diakon Marek Waszczuk.