Kazanie na dwudziestą siódmą niedzielę

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz

Kazanie na dwudziestą siódmą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze ks. dr Andrzej Konachowicz, wikariusz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W swojej homilii Ojciec Andrzej nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg. św. Łukasza uzdrowieniu kobiety w sabat.

Kazanie głosi ks. dr Andrzej Konachowicz