Kazanie na niedzielę Adoracji Świętego Krzyża

Kazanie głosi ks. mitrat Andrzej Łoś

Kazanie w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, gdy Cerkiew Prawosławna adoruje Święty Krzyż, wygłosił w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego ks. mitrat Andrzej Łoś. W swojej homilii proboszcz parafii katedralnej wyłuszczył istotę Krzyża Świętego. Nawiązała też do czytanego w tą niedzielę fragmentu Ewangelii wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania.

Święty Krzyż