Kazanie na niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności

Kazanie na niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności do Grobu Pańskiego wygłosił JE Abp Abel

Trzecia niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim jest dedykowana Świętym Niewiastom Niosącym Wonności do grobu Pańskiego. W Lublinie główna Boska Liturgia została odprawiona tradycyjnie w cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej. Liturgia po przewodnictwem JE Abp Abla była również sprawowana w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego, w czasie której nasz Władyka wygłosił kazanie. W swojej homilii Arcypasterz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przywołał sylwetki szlachetnych Świętych Niewiast Niosących Wonności do Grobu Pańskiego, którym jako pierwszym objawił się Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Podkreślił też rolę kobiet w życiu współczesnej cerkwi prawosławnej. W tym dniu w czasie Boskiej Liturgii była czytana Ewangelia wg św. Marka – Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa, którą również odczytał Władyka Abel.

Kazanie na niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności do Grobu Pańskiego wygłosił JE Abp Abel