Kazanie na Palmową Niedzielę

Kazanie na Palmową Niedzielę w Turkowicach

Kazanie w czasie Boskiej Liturgii oprawianej w Palmową Niedzielę w monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach wygłosił ks. Paweł Janiel, opiekun duchowy żeńskiej wspólnoty prawosławnej z Turkowic. W swojej homilii Ojciec Paweł nawiązał do czytanego w tym dniu Ewangelii wg wg św. Jana – wskrzeszenie Łazarza.

Kazanie na Palmową Niedzielę w Turkowicach

Kazanie na Palmową Niedzielę w Turkowicach