Kazanie na niedzielę mięsopustną

Język nagrania - polski

Kazanie głosi władyka Abel23 lutego 2014 roku to kolejna niedziela, przygotowująca nas do Wielkiego Postu – tzw. niedziela mięsopustna. Z tego tytułu w czasie Liturgii Świętej została odczytana Ewangelia wg św. Mateusza o Sądzie Ostatecznym. Kazanie do Ewangelii w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel.