Kazanie w dwudziestą piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy

Kazanie głosi władyka Abel

Kazanie w dwudziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w lubelskiej katedrze prawosławnej JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz Arcypasterz nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych.

Kazanie głosi władyka Abel