Kazanie władyki Abla na niedzielę Adoracji Krzyża Świętego

Krzyż Pański

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, w święto Adoracji Krzyża Świętego, kazanie w cerkwi katedralnej w Lublinie wygłosił JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii nasz arcypasterz mówił o kryzysie autorytetów w kontekście coraz powszechniejszych ataków na najważniejszy symbol chrześcijaństwa jakim jest Święty Krzyż, a także nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Marka – Jezus wzywa do naśladowania.

Kazanie władyki Abla na święto Adoracji Krzyża Pańskiego