Kazanie władyki Abla na Zwiastowanie

Kazanie władyki Abla

Zwiastowanie Bogurodzicy jest jednym z dwunastu wielkich świąt, celebrowanych dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Według nowego stylu święto jest celebrowane 25 marca. W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w dniu Zwiastowania Bogurodzicy kazanie wygłosił JE Arcybiskupa Abel. Tego dnia Ewangelię wg św. Łukasza – przepowiednia o narodzeniu Jezusa, w lubelskiej katedrze odczytał ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Jubileusz 27 lecia chirotonii Arcybiskupa Abla

Kwiaty dla władyki Abla

W dniu Zwiastowania Bogurodzicy przypadł bardzo ważny dla lubelskiej społeczności prawosławnej jubileusz, a mianowicie 27 rocznica chirotonii biskupiej Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla. Z tej to okazji po zakończeniu Boskiej Liturgii naszemu arcypasterzowi w imieniu wszystkich parafian serdeczne życzenia złożył ks. mitrat Andrzej Łoś, a kwiaty wręczyli przedstawiciele Rady Parafialnej.