Misterium namaszczenia świętym olejem

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Namaszczenie_olejemW przededniu rozpoczęcia Tygodnia Męki Pańskiej w lubelskiej katedrze miało miejsce misterium namaszczenia świętym olejem. Nabożeństwu przewodniczył Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Słowo wstępne do wiernych skierował ks. Andrzej Konachowicz.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.