Modlitwa ku czci św. Marii Magdaleny

Modlitwa ku czci św. Marii Magdaleny

W jedenastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w lubelskiej katedrze została odsłużona modlitwa ku czci św. Marii Magdaleny. Okazją do uroczystego skierowania modlitewnych intencji ku tej równej Apostołom świętej właśnie w tym dniu było wzbogacenie się lubelskiej cerkwi o relikwie św. Marii Magdaleny, które przekazał na ręce JE Arcybiskupa Abla w czasie święta Spasa na Świętej Górze Grabarce Wielki Archont Cerkwi Greckiej Pan Konstantin Gieorgijewicz Szarun z Białorusi.

Modlitwa ku czci św. Marii Magdaleny