O istocie święta Chrztu Pańskiego

Język nagrania - polski

Ikona Chrztu PańskiegoZachęcamy do wysłuchania komentarza ks. Dariusza Wasiluka dotyczącego jednego z dwunastu wielkich świąt Cerkwi prawosławnej. Duchowny omawia teologię Chrztu Zbawiciela w rzece Jordan na podstawie ikony święta.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.