O uzdrowieniu ślepego

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W trzydziestą piątą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o uzdrowieniu ślepego. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił JE Arcybiskup Abel. Przed Ewangelią został odczytany list Apostoła Pawła do Koryntian.

O uzdrowieniu ślepego

35. W tych dniach, gdy zbliżał się Jezus do Jerycha, że pewien niewidomy siedział przy drodze, żebrząc.
36. Słysząc tłum przechodzący obok, dopytywał się, co by to było.
37. Oznajmili mu, że to Jezus Nazarejczyk nadchodzi.
38. I zawołał, mówiąc: – Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
39. Ci, którzy szli przodem, nakazywali mu, aby milczał, on zaś tym więcej krzyczał: – Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
40. Przystanąwszy, Jezus rozkazał przyprowadzić go do siebie. Gdy on zbliżył się, spytał go:
41. – Co chcesz, abym ci uczynił? On zaś rzekł: – Panie, żebym znowu widział.
42. A Jezus rzekł mu: – Przejrzyj, wiara twoja zbawiła cię.
43. I natychmiast przejrzał znowu i poszedł za Nim, wysławiając Boga. A cały lud, widząc [to], oddał chwałę Bogu.

 

Łk 18, 35-43; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk