Orędzie paschalne Władyki Abla

Orędzie władyki Abla na Paschę

Orędzie paschalne do Czcigodnego Duchowieństwa, świątobliwych Mniszek i Mnichów oraz wszystkich Boga miłujących wiernych Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Христос Воскресе!!!

Chrystus Zmartwychwstał! – śpiewają aniołowie w niebie – Prawdziwie Zmartwychwstał – odpowiadają na ziemi wierzący w Chrystusa. I nieustannie przekazujemy te słowa, pełne głębokiej treści i niewyczerpanej radości. W nich zawarta jest cała istota naszej wiary i są one zawsze radosną nowiną.

Paschalna radość ogarnia nas wszystkich, przepełnia nasze serca, mimo tak skomplikowanej sytuacji. Bowiem zburzona została przegroda grzechu pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a to przywróciło więź z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy z Bogiem (Rz.5, 11). Święto Paschy napełnia nas swoją słodyczą i uroczystością! Wejdźmy więc wszyscy do radości Zmartwychwstałego Pana! I w noc Zmartwychwstania Pańskiego bądźmy z Chrystusem jak Maria Magdalena, inne Niewiasty i Apostołowie – przekazujący z ust do ust radosną nowinę Chrystus Zmartwychwstał! Kiedy zabraknie nas w cerkwiach na paschalnym nabożeństwie przekażmy sobie wszelkim możliwym sposobem tą radosną wieść Chrystos Woskresie! – Woistinu Woskresie!.

Zmartwychwstały Chrystus jest blisko! Pełen miłości i miłosierdzia! Tę obecność trzeba najpierw we właściwy sposób poznać i dostrzec. Zmartwychwstały Chrystus nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest twarzą Boga! Jego twarzą jest Miłość – także ta, z nową mocą rodzi w nas w chwilach takich wyzwań to solidarność, sąsiedzka pomoc, wzajemna modlitwa za siebie. Bóg nie ma innej twarzy niż miłość i miłosierdzie. Każdy inny Jego portret – nienależnie od tego, kto go maluje – jest karykaturą… Trzeba tylko, byśmy na Bożą obecność i Boże działanie chcieli się otwierać.

Wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa nieśmiertelna dusza człowieka odzyskuje pierwotną możliwość piękna, uprzednią chwalę. Obraz Boży, zaciemniony i zniekształcony przez grzech praojców, został odnowiony i wzmocniony tak, abyśmy jeszcze w tym życiu zdołali osiągnąć podobieństwo Boże. Bóg udzielił człowiekowi łaski, Boskiej niestworzonej energii, bez której nasza wolna wola nie byłaby w stanie współpracować ze Stwórcą (1 Kor. 3,9). Dlatego też zbawienie jest rezultatem współpracy (synergii) dwóch energii: niestworzonej (Łaski Bożej) i stworzonej (wolnej woli człowieka). Zmartwychwstanie jest naszym pojednaniem z Bogiem – całkowitym zwycięstwem nad szatanem, pokonaniem śmierci. Spokojna pewność męczenników, którzy nic odczuwali nie tylko lęku, ale nawet bólu fizycznego, świadczy o tym, że odtąd dla chrześcijanina dostępna jest aktywna świadomość Zmartwychwstania.

Tak jak prawie dwa tysiące lat, temu zajaśniało światło Zmartwychwstania z Grobu Pańskiego, tak też i teraz pozostaje ono doświadczeniem wierzących, nie tylko w sensie metaforycznym, ale również jako cud poruszający nasze serca. To egzystencjalne oraz mistyczne przeżycie, co roku ma miejsce na Grobie Chrystusa w Jerozolimie w Wielką Sobotę poprzedzającą prawosławna Paschą  – cud zstąpienia Świętego Ognia.

Tegoroczne uczestnictwo prawosławnych w Jerozolimskim Cudzie Ognia też będzie miało ograniczony charakter, ale mimo tych wszelkich ograniczeń ufajmy wszyscy w zbawczą moc Zmartwychwstałego Zbawiciela i bądźmy świadomi, że po smutku Wielkiego Piątku następuje triumf Paschy Chrystusowej.

W tym trudnym czasie epidemii pamiętajmy słowa Episkopatu naszej Cerkwi, że Święta Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia jest Boskim Ogniem, który spala wszelkie zło. Przypominamy słowa Chrystusa skierowane do apostołów „…w imię Moje będą wyrzucać demony … żmije będą brali do rąk i nawet gdyby pili truciznę, nic im nie zaszkodzi … kłaść będą ręce na chorych i uleczą ich.” (Mk 16,18).

Epidemia z Bożą pomocą skończy się. Istotnym pozostanie pytanie; Czy my jako dzieci Cerkwi Prawosławnej pozostaniemy Jej wierni? Czy zdołamy zmienić swoje przyzwyczajenia z czasów epidemii? Niech nasza prawosławna świadomość nas nie zawiedzie…

Sprawując Boską Liturgię bezustannie w tych dniach epidemii dodatkowo zanosimy modlitwę: Z serdecznymi wzruszeniem wołamy do Ciebie oszczędź, oszczędź lud Twój i nie zatrać nas do końca, pokornie błagamy Cię, usłysz nas i zmiłuj się nad nami.

Umiłowani w Zmartwychwstałym Chrystusie Bracia i Siostry.

Módlmy się wspólnie do Pana naszego o usianie epidemii. Módlmy się też gorliwie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich którzy niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem. Starajmy się, aby owocami paschalnej radości były dary duchowe: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność; wstrzemięźliwość (Gal,5,22-23). Niech będą one źródłem moralnego doskonalenia się dla zrozumienia wielu zjawisk współczesności: podziałów, wrogości, konfliktów oraz wszelkiej niesprawiedliwości. Bądźmy gorliwi we wszystkim, co sprzyja rozwojowi naszego życia duchowego, budowaniu zdrowej prawosławnej rodziny i prawidłowemu wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu Cerkwi prawosławnej.

Z uczuciem radości i miłości w Zmartwychwstałym Chrystusie pozdrawiam Was, umiłowani w Panu Pasterze, Czcigodni Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry, Dzieci i Młodzież oraz wszyscy sympatycy Kościoła Prawosławnego ze świętem pełnego światłości Zmartwychwstania Chrystusa, źródła naszego życia i nadziei. Niech Zmartwychwstały Pan rozjaśni nasze umysły – mądrością Świętej Ewangelii, nasze dusze – umiłowaniem swego Krzyża, nasze serca – czystością Swych słów, abyśmy kierując się prawdami wiary dążyli do wiecznego zbawienia w pokoju, jedności, miłości i radości w błogosławionym trudzie na chwalę naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej i naszej ziemskiej Ojczyzny.

Воистину Воскресе Христос!!!

+Abel
Arcybiskup Lubelski i Chełmski

Lublin, Pascha Chrystusowa 2020 roku

Pascha 2020 - władyka Abel