Panachyda za duszę Tarasa Szewczenki

Język nagrania: polski, ukraiński i cerkiewno-słowiański

Panachyda za duszę Tarasa SzewczenkiW Lublinie 2 marca odbyły się uroczystości 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki. Zapraszamy do wysłuchania uroczystej panachydy za duszę poety, której przewodniczył prawosławny arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.

Nabożeństwo odsłużono w parafii prawosławnej św. metr. Piotra (Mohyły). Abp Abel w słowie do zebranych, zwrócił uwagę na znaczenie Tarasa Szewczenki dla narodu ukraińskiego. Podkreślił, że teraz, w trudnych dla Ukrainy dniach, tysiące Ukraińców biorą w swoje ręce „Kobziarz” Szewczenki. Po nabożeństwie żałobnym w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbyła się druga część uroczystości. Odbył się tam uroczysty koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki. Organizatorami święta były: Towarzystwo Ukraińskie, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Zakład Filologii Ukraińskiej  UMCS w Lublinie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.