Pielgrzymka na św. Górę Grabarkę

Prezentujemy film z 2001 roku dokumentujący pieszą pielgrzymkę z monasteru św. Onufrego w Jabłecznej na uroczystości ku czci Przemienienia Pańskiego na św. Górę Grabarkę. Opiekunem duchowym pątników był ks. prot. Jan Kulik oraz ks. prot. Jarosław Łoś. Trasa pielgrzymki wiodła przez Zahorów, Kijowiec oraz Mętną. Publikacja jest zapowiedzią serii dokumentów filmowych dotyczących liturgicznych wydarzeń z życia prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

Zdjęcia – Jerzy Szczur