Pierwsza pielgrzymka do Chełmskiej Ikony Bogurodzicy

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Pielgrzymi w ŁuckuWe wrześniu nasi wierni pierwszy raz wzięli udział pielgrzymce do Chełmskiej Ikony Bogurodzicy, która znajduje się w Muzeum Wołyńskiej Ikony w Łucku. Na czas akatystu cudowny obraz wynosi się przed budynek muzeum. Modlitwom przewodzili metropolita wołyński i łucki Nifont oraz arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.