Poczajowscy mnisi i śpiew

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Mnisi z Poczajowa fot. M. SurynowiczZapraszamy do wysłuchania fragmentów Całonocnego Czuwania i Boskiej Liturgii z uroczystości ku czci Turkowickiej Ikony Matki Bożej w Żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach. W czasie tych nabożeństw śpiewali mnisi z jednego ze skitów Poczajowskiej Ławry (Ukraina). Mnisi opowiadają również o swych kontaktach z turkowicką wspólnotą monastyczną.

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.