Powołanie uczniów

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przypada święto Triumfu Prawosławia. W tym dniu w czasie Boskiej Liturgii jest czytana Ewangelia wg św. Jana o powołaniu uczniów. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienie Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Czytanie Ewangelii poprzedziły słowa z listu Apostoła Pawła do Hebrajczyków. Kazanie po polsku i ukraińsku (z uwagi na dużą liczbę uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy) wygłosił JE Arcybiskup Abel.

Powołanie uczniów

43. W tym czasie, chciał Jezus wyruszyć do Galilei. I znajduje Filipa. I mówi mu Jezus: -Pójdź za mną!

44. Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
45. Filip znajduje Natanaela i mówi doń: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.
46. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz.
47. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Natanaela i mówi o nim: – Patrzcie, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy.
48. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem.
49. Odpowiedział Mu Natanael: – Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!
50. Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz!
51. I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

J 1, 43-51, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close