Siostry z Turkowic śpiewały kolędy w Lublinie

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Prezentujemy dziewięć kolęd w różnych językach słowiańskich w wykonaniu Chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Siostry z Turkowic wystąpiły w Lublinie w ramach „Wieczoru Kolęd Wschodniosłowiańskich”, który odbył się 14 stycznia 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.