Śniatycze we wspomnieniach Eugenii Mazurek

Język nagrania - ukraiński

Dawni mieszkańcy Chełmszczyzny z ogromnym sentymentem wspominają swoje rodzinne miejscowości. Eugenia Mazurek urodziła się w Śniatyczach. Podobnie jak tysiące innych mieszkańców regionu w 1945 roku wyjechała na sowiecką Ukrainę. Dzisiaj mieszka w Łucku.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.