Śpiew liturgiczny

Wykład dr-a Marcina Abijskiego

Na kolejnym spotkaniu plenarnym lubelskiego koła Bractwa CiM z wykładem pt. „Śpiew liturgiczny” wystąpił dr Marcin Abijski, wybitny znawca tematu zarówno od strony teoretycznej jak i praktyki. Dr Abijski szczególnie wiele uwagi poświęcił bizantyńskiemu rytowi w śpiewie liturgicznym. O klasie prelegenta świadczy fakt, iż naucza śpiewu bizantyńskiego Ojców na Świętej Gorzę Athos, gdzie tradycja ta jest pielęgnowana od ponad tysiąca lat. Spotkanie odbyło się w niedzielę 5 marca 2017 r. po zakończeniu Boskiej Liturgii w centrum diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15. Prezentacja miała charakter interaktywny, gdyż po wykładzie wprowadzającym w tematykę doktor Abijski odpowiadał na wiele pytań zgromadzonego audytorium.

Dr Marcin Abijski

Doktor nauk teologicznych. Z wyróżnieniem ukończył studia na wydziale Muzyki Bizantyńskiej Ateńskiego Konserwatorium Narodowego oraz na wydziale Teologii Społecznej Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Muzykę bizantyjską zgłębiał pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Hymnodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola) oraz ateńskiego protopsalty Konstantinosa Papachristodoulou. Jako muzykolog, dyrygent i śpiewak zajmuje się badaniem koneksji między muzyką bizantyjską, a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej. W roku 2008 założył Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza, z którym pracuje nad odtworzeniem praktyki wykonawczej XVI wiecznych melodii Monasteru Supraskiego i innych dawnych form śpiewu liturgicznego. Propagując tradycyjną, oryginalną muzykę bizantyjską w Polsce i za granicą, prowadzi liczne warsztaty i wykłady oraz uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących dawnych form muzyki liturgicznej. Jako ekspert zapraszany jest regularnie na św. Górę Athos, gdzie prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów. Od ośmiu lat śpiewa w Skicie św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach – jedynej w Polsce prawosławnej pustelni. Jest autorem muzyki grecko-bizantyńskiej do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy”. W roku 2016 skomponował muzykę bizantyńską do polskiego przekładu kondakionu św. Romana Melodosa „O nawróconej” łącząc tym samym po raz pierwszy w historii muzykę grecko-bizantyńską z językiem polskim.

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.