Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w parafii św. Piotra Mohyły w Lublinie

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Świąteczna Boska Liturgia w parafii św. Metropolity Piotra (Mohyły)Na święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego do parafii św. Metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie przybyli pielgrzymi z Ukrainy z Towarzystwa „Chołmszczyna”. Zapraszamy do wysłuchania reportażu z tego święta.

W środę 26 września wspólnie z prawosławnymi Ukraińcami z Lublina uczestniczyli oni w Całonocnym Czuwaniu z wyniesieniem Krzyża, a następnego dnia – w czwartek 27 września, brali udział w świątecznej Boskiej Liturgii. Swoimi refleksjami na temat święta oraz odmiennych losów Ukraińców, którzy musieli opuścić ojczystą Chełmszczyznę i tych, którym udało się pozostać, podzielili się z nami pielgrzymi, starosta parafii dr Grzegorz Kuprianowicz oraz proboszcz parafii św. Metropolity Piotra (Mohyły) ks. prot. Mirosław Wiszniewski.