Tarnogrodzka Ikona Matki Bożej powraca do swojej cerkwi w Tarnogrodzie

Język nagrania - polski

Po kilkudziesięciu latach Tarnogrodzka Ikona Matki Bożej powraca do swojej cerkwi. O wprowadzeniu Ikony do świątyni opowiada władyka Abel.Ikona zaginęła kilkadziesiąt lat temu. Szczęśliwie odnalazła się w Lublinie cztery lata temu. Uroczystości wprowadzenia Ikony rozpoczynają tegoroczne święto św.Leoncjusza Wyznawcy.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.