Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich

Licznie zgromadzona publiczność "Wieczoru Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie"

We czwartek 14 stycznia spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu. W centrum kongresowym zebrało się blisko 700 osób, by wysłuchać kolęd wschodniosłowiańskich. O tym jak to była udana impreza kulturalna i duchowa najlepiej świadczy fakt, iż cała publiczność podziękowała wykonawcom owacją na stojąco. Po koncercie w foyer Centrum Kongresowego odbył się skromny poczęstunek, w czasie którego lubelskie koło Bractwa świętych Cyryla i Metodego w ramach ogólnopolskiej akcji Bractwa „Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu” kwestowało na rzecz pomocy dla mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego we wschodniej Ukrainie, dotkniętych wojną. Udało się zebrać blisko 1800 zł, za które wszystkim szczodrym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Za zebrane środki zostaną zakupione dary, które w kolejnym już transporcie zostaną wysłane przez Bractwo do potrzebujących w Donbasie, w szczególności osób starszych, matek i dzieci.

Poniżej prezentujemy krótki film z wielkiego finału, w czasie którego wszyscy wykonawcy i publiczność wspólnie zaśpiewali kolędę „Niebo i Ziemla”. Wkrótce opublikujemy pozostałe nagrania poszczególnych wykonawców i inne materiały z tego jakże owocnego wydarzenia.

A oto relacja z „Wieczoru Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie” ks. Jarosława Szczura, którą zamieszczamy za portalem cerkiew.pl…

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie

14 stycznia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się koncert chórów prawosławnych w ramach reaktywowanego programu kulturalnego pt. „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie”.

 

Wydarzenie zgromadziło w Centrum Kongresowym UP w Lublinie m.in. hierarchów Kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, szkół wyższych i mediów oraz liczne grono sympatyków śpiewu cerkiewnego.

 

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością koncert zaszczycili m.in.: arcybiskup lubelski i chełmski Abel; biskup lwowski i halicki Filaret; biskup pomocniczy lubelski Mieczysław Cisło; Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek; Dyrektor Generalny LUW w Lublinie – Jarosław Szymczyk; Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie – płk Włodzimierz Jacek Głuch.

Na początku głos zabrali przedstawiciele organizatorów wieczoru: Sławomir Wyspiański – przewodniczący Koła Terenowego Bractwa świętych Cyryla i Metodego oraz ks. Andrzej Konachowicz – dyrektor Lubelskiego Centrum Kultury Prawosławnej.

 

W swym słowie wstępnym, przewodniczący Koła – Sławomir Wyspiański, podkreślał olbrzymią wartość tego typu inicjatyw, które przybliżają wszystkim piękno duchowości prawosławnej. Jednocześnie przedstawił zgromadzonym działania podejmowane przez Koło Terenowe BCiM w Lublinie, zapraszając m.in. na sympozjum popularno-naukowe na Zamku Lubelskim oraz wykłady w Lubelskim Centrum Kultury Prawosławnej w Lublinie.

 

Ks. Andrzej Konachowicz podsumował rok 2015, który obfitował w dość znaczące jubileusze członków społeczności prawosławnej w Lublinie. Swój jubileusz 35-lecia pracy artystycznej obchodził Andrzej Boublej, dyrygent Chóru katedry Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Z tego też powodu została mu przyznana m. in. nagroda okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas swojego przemówienia wygłosił również laudację dla dra hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL, członka Koła Lubelskiego Bractwa świętych Cyryla i Metodego, który w minionym roku obchodził swój jubileusz 20-lecia pracy na rzecz upowszechniania kultury wydawniczej. Z tej okazji Prezydent Miasta Lublin w 2015 roku przyznał Krzysztofowi Leśniewskiemu Nagrodę Okolicznościową oraz Medal pamiątkowy Prezydenta Miasta Lublin. Następnie uroczystego aktu wręczenia wyróżnienia dokonał Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, który zaznaczył szeroki wachlarz działalności naukowej i publicystycznej lubelskiego profesora.

 

Kolejnym punktem „Wieczoru Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie” był koncert trzech zaproszonych chórów: chóru Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach – dyrygent s. Eufalia (Zołotariew), chóru Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie – dyrygent Andrzej Boublej, chóru „Perfectum” przy Dziesięcinnym Monasterze w Kijowie – dyrygent Denis Rarazumiec.

 

Na koniec uroczystego wieczoru w Centrum Kongresowym UP w Lublinie miało miejsce wspólne śpiewanie kolędy oraz skromny poczęstunek.

 

W czasie trwania koncertu prowadzono zbiórkę w ramach akcji pt. „Pomoc humanitarna z Polski dla Donbasu”, organizowanej przez Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego.

 

Patronat honorowy nad „Wieczorem kolęd wschodniosłowiańskich w Lublinie” objęli: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Bractwo świętych Cyryla i Metodego.

 

Koncert zrealizowano ze środków Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Lublin.