Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego człowieka

Wykład głosi prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski

„Osoba ludzka, rytmy a zdrowie współczesnego człowieka” – pod takim tytułem odbył się arcyciekawy wykład prof. Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, znakomitego znawcy prawosławia i ortodoksyjnych praktyk monastycznych. Profesor wystąpił po Boskiej Liturgii w niedzielę 6 grudnia 2015 r. w sali parafialnej cerkwi katedralnej w Lublinie. To już kolejny, trzeci wykład w tym roku, który odbył się w ramach spotkań plenarnych lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, którego z resztą prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski jest członkiem.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są różnice pomiędzy chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim w pojmowaniu osoby ludzkiej i tożsamości człowieka?

 

Jak jest wykorzystana wiedza o rytmach ludzkich w medycynie klasycznej?