Zespół Wokalny Namysto ze Lwowa

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Zespół Wokalny „Namysto” Lwowskiego Domu Kultury im. Chodkiewicza - Lwów (Ukraina)XVIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich. Występ Zespołu Wokalnego „Namysto” Lwowskiego Domu Kultury im. Chodkiewicza we Lwowie na Ukrainie w czasie sobotniego koncertu w Terespolu.

 

Źródło: www.mfkw.pl