Zmartwychwstanie Jezusa

Ewangelia na Wielką Sobotę

W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w Wielką Sobotę rano, jest czytany fragment kończący Ewangelię wg św. Mateusza o zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Zmartwychwstanie Jezusa

1. Po szabacie, gdy świtał pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i inna Maria obejrzeć grób.

2. I oto nastąpiło wielkie trzęsienie [ziemi], albowiem anioł Pański zstąpiwszy z Nieba i podszedłszy, odsunął kamień i usiadł na nim.

3. Postać jego była jak błyskawica i szaty jego białe jak śnieg.

4. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

5. Odpowiadając zaś, anioł rzekł kobietom: – Wy nie bójcie się, wiem bowiem, że Jezusa ukrzyżowanego szukacie.

6. Nie ma Go tu, albowiem powstał, jak też powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie Go złożono.

7. Idźcie szybko powiedzieć uczniom Jego: Powstał z martwych i oto idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie. Oto rzekłem wam.

8. I odszedłszy szybko od grobowca, z bojaźnią i radością wielką pobiegły obwieścić uczniom Jego.

9. A oto sam Jezus wyszedł im naprzeciw, mówiąc: – Bądźcie pozdrowione. One zaś przystąpiwszy, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon.

10. Wtedy mówi im Jezus: – Nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie braciom Moim, aby odeszli do Galilei, tam Mnie ujrzą.

11. Gdy one odchodziły, oto niektórzy ze straży, przyszedłszy do miasta, opowiedzieli arcykapłanom o wszystkim, co się stało.

12. I zebrawszy się ze starszymi, postanowili po naradzie dać żołnierzom dużo srebrników,

13. mówiąc: – Opowiadajcie: uczniowie Jego, przyszedłszy nocą, wykradli Go, gdy my spaliśmy.

14. Gdyby usłyszał to wielkorządca, my [go] ułagodzimy i was uchronimy przed karą.

15. Oni wziąwszy srebrniki, uczynili, jak ich pouczono. I rozniosło się słowo to wśród Żydów aż do dzisiaj.

16. Jedenastu zaś uczniów poszło do Galilei na górę, którą im Jezus wskazał.

17. I widząc Go, oddali Mu pokłon, inni jednak wątpili.

18. I przystąpiwszy, Jezus powiedział im, mówiąc: – Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi.

19. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha,

20. ucząc ich strzec wszystkiego, co wam przykazałem. I oto Ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia wieku.

Amen.

Mt 28, 1-20, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close