Zmartwychwstanie Jezusa

Ewangelia na Wielką Sobotę

W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w Wielką Sobotę rano, jest czytany fragment kończący Ewangelię wg św. Mateusza o zmartwychwstaniu Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Zmartwychwstanie Jezusa

1. Po szabacie, gdy świtał pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i inna Maria obejrzeć grób.

2. I oto nastąpiło wielkie trzęsienie [ziemi], albowiem anioł Pański zstąpiwszy z Nieba i podszedłszy, odsunął kamień i usiadł na nim.

3. Postać jego była jak błyskawica i szaty jego białe jak śnieg.

4. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

5. Odpowiadając zaś, anioł rzekł kobietom: – Wy nie bójcie się, wiem bowiem, że Jezusa ukrzyżowanego szukacie.

6. Nie ma Go tu, albowiem powstał, jak też powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie Go złożono.

7. Idźcie szybko powiedzieć uczniom Jego: Powstał z martwych i oto idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie. Oto rzekłem wam.

8. I odszedłszy szybko od grobowca, z bojaźnią i radością wielką pobiegły obwieścić uczniom Jego.

9. A oto sam Jezus wyszedł im naprzeciw, mówiąc: – Bądźcie pozdrowione. One zaś przystąpiwszy, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon.

10. Wtedy mówi im Jezus: – Nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie braciom Moim, aby odeszli do Galilei, tam Mnie ujrzą.

11. Gdy one odchodziły, oto niektórzy ze straży, przyszedłszy do miasta, opowiedzieli arcykapłanom o wszystkim, co się stało.

12. I zebrawszy się ze starszymi, postanowili po naradzie dać żołnierzom dużo srebrników,

13. mówiąc: – Opowiadajcie: uczniowie Jego, przyszedłszy nocą, wykradli Go, gdy my spaliśmy.

14. Gdyby usłyszał to wielkorządca, my [go] ułagodzimy i was uchronimy przed karą.

15. Oni wziąwszy srebrniki, uczynili, jak ich pouczono. I rozniosło się słowo to wśród Żydów aż do dzisiaj.

16. Jedenastu zaś uczniów poszło do Galilei na górę, którą im Jezus wskazał.

17. I widząc Go, oddali Mu pokłon, inni jednak wątpili.

18. I przystąpiwszy, Jezus powiedział im, mówiąc: – Została Mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi.

19. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha,

20. ucząc ich strzec wszystkiego, co wam przykazałem. I oto Ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia wieku.

Amen.

Mt 28, 1-20, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.