70. rocznica akcji „Wisła”

W 1947 roku tereny Chełmszczyzny, Południowego Podlasia i Łemkowszczyzny doświadczyły dramatu przesiedleń związanych z akcją „Wisła”. Centralne uroczystości liturgiczne 70. rocznicy tamtych wydarzeń miały miejsce na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej. Obchody rozpoczęły się 30 lipca w monasterze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, gdzie miała miejsca modlitwa, akt poświęcenia krzyża i sympozjum popularno-naukowe. 31 lipca odbyło się poświęcenie pamiątkowego kamienia w miejscu nieistniejącej w wyniku deportacji wsi Wołoszki k. Zahorowa. 1 sierpnia w dniu święta wspólnoty monastycznej w Kostomłotach miała miejsce Boska Liturgia, która zebrała hierarchów Kościoła prawosławnego w Polsce, duchowieństwo i pielgrzymów z całego kraju. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami dotyczącym tego wyjątkowego wydarzenia.


Publikacje portalu orthodox.fm

Kostomłoty - refleksje uczestników uroczystości

Zachęcamy do wysłuchania refleksji uczestników uroczystości liturgicznych w domu zakonnym pw. św. Serafima z Sarowa w Kostomłotach. Jednocześnie ze świętem wspólnoty monastycznej miały miejs[...]

Dramat 1947 roku

Zachęcamy do wysłuchania wspomnień dotyczących tragicznej akcji "Wisła". Swoją pamięcią o wsi Wołoszki, sytuacji ludzi podczas akcji przesiedleńczej i dalszych losach rodzinnych dzieli się p[...]

Założenia i skutki akcji "Wisła"

Dr Grzegorz Kuprianowicz opowiada o tragicznych wydarzeniach z 1947 roku. Historyk od wielu lat zajmuje się problematyką sytuacji Kościoła prawosławnego na terenach Chełmszczyzny i Południow[...]

Uroczyste kazanie z Kostomłot

Prezentujemy kazanie ks. Mirosława Lewczaka wygłoszone podczas Boskiej Liturgii w dniu pamięci św. Serafima z Sarowa oraz uroczystości upamiętniających 70. rocznicę akcji "Wisła" w domu zako[...]

Wołoszki - świadectwo akcji "Wisła"

31 lipca br. na uroczysku Wołoszki k. Zahorowa miało miejsce nabożeństwo, podczas którego dokonano poświęcenia pamiątkowego kamienia. 70 lat temu w wyniku przesiedleń w ramach akcji "Wisła" [...]

Młodzież pamięta i pomaga

W uroczystościach 70 rocznicy akcji "Wisła" szczególną rolę pełniła młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, która wraz z młodymi ludźmi z innych diecezji akty[...]

Jabłeczna - słowo abp. Abla

Prezentujemy inauguracyjne słowa abp. Abla w dniu rozpoczęcia uroczystości upamiętniających 70. rocznice akcji "Wisła". Pierwszym punktem wydarzeń była modlitwa w monasterze św. Onufrego Wie[...]

Sumni dni nastały

O wystawie upamiętniającej dramat akcji "Wisła" opowiada ks. dr Andrzej Konachowicz z Lublina. Wystawa pt. Sumni dni nastały została zaprezentowana podczas uroczystości rocznicowych w monast[...]

Abp Abel o wsi Wołoszki

Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej w związku z uroczystościami 70. rocznicy akcji Wisła. Arcybiskup Abel opowiada o historycznym akcie poświęcenia [...]

Akcja „Wisła” - debata w Lublinie

W tym roku obchodzimy okrągłą 70. rocznicę tych trudnych wydarzeń, które funkcjonują w historii pod nazwą akcji „Wisła”. W latach 1947 -1950 komunistyczne władze Polski dokonały masowych wys[...]

Uchwycone w kadrze