Archijerejska Boska Liturgia w Turkowicach

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Prezentujemy nagranie Boskiej Liturgii w rycie biskupim, odprawianej w Żeńskim Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Nabożeństwo było sprawowane pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Abla przez duchowieństwo diecezji lubelsko-chełmskiej: ks. Jerzego Łukaszewicza, ks. Pawła Janiela oraz ks. protodiakona Marka Waszczuka. Pieśni liturgiczne śpiewały Siostry z monasteru w Turkowicach.

Chór Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach

Nagranie i reżyseria dźwięku: Sławek Wyspiański