Abp Abel w Serbii

15 stycznia br. w rezydencji patriarchatu serbskiego w Belgradzie miało miejsce uroczyste spotkanie Jego Świętobliwości patriarchy Ireneusza z arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem.

Celem spotkania było przekazanie cząstki relikwii św. Ireneusza z Lyonu, apologety i wczesnochrześcijańskiego pisarza z II wieku. Inicjatorem wydarzenia był Konstantin Szawiel, współczesny ktitor, kreator wydarzeń religijnych oraz sponsor renowacji obiektów sakralnych na całym świecie.

W czasie wizyty odczytano oficjalny dokument stwierdzający przekazanie relikwii. Patriarcha Ireneusz wyraził głęboką wdzięczność za niecodzienny dar i błogosławił wszystkich zaangażowanych w realizację zadania. Jego Świętobliwość przekazał szczególne pozdrowienia i słowa braterskiej miłości kościołowi prawosławnemu w Polsce. Następnie głos zabrał arcybiskup Abel, który podkreślił modlitewną więź łączącą prawosławne narody obu kościołów.

W audiencji udział wzięli również biskup baczki Ireneusz, ihumen monasteru Chilandar na św. górze Athos archimandryta Metody oraz duchowieństwo z Serbii i Polski.

Zdjęcia: www.spc.rs