Święto św. Włodzimierza Wielkiego w Brzeźnie – reportaż

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Święto św. Włodzimierza w Brzeźnie27 lipca w Brzeźnie odbyły się uroczystości ku czci św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza Wielkiego, które składały się z uroczystej liturgii oraz koncertu muzyki ukraińskiej.Tegoroczne obchody święta zbiegły się również z dwoma ważnymi rocznicami – 1025 rocznicą chrztu Rusi Kijowskiej oraz 75 rocznicą akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.