Słowo Abpa Abla w Holi

Język nagrania: polski i ukraiński

2013_07_28_hola_wladykaZapraszamy do wysłuchania słów Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, skierowanych do wiernych podczas uroczystości ku czci św. Antoniego Peczerskiego, patrona holeńskiej cerkwi. W kazaniu Jego Ekscelencja szczególną uwagę poświęcił 1025 rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej.

Autor

Członek redakcji ukraińskiej wersji portalu w latach 2011-2014, członek redakcji ukraińskiej audycji „Dzwony Chołmszczyny i Pidlaszszia” w latach 2011-2012.