Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu

Prezentujemy film przewodnicki, opowiadający o historii i walorach zabytkowej Cerkwi Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu, leżącej na szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”. W drugiej części filmu JE Abp Abel snuje wciągającą opowieść o Prawosławiu.

Film powstał w ramach realizacji projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu”, którego beneficjentem jest Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska. Celem projektu jest odbudowa tradycji prawosławnej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.

FE POIS

Produkcja filmu – SWC studio.