Ewangelia – rzeź niemowląt i powrót do Nazaretu

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

EwangeliaW czasie Liturgii Świętej w dniu 29 grudnia 2013 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie była czytana Ewangelia wg św. Mateusza – rzeź niemowląt i powrót do Nazaretu. Ewangelię odczytał ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie do Ewangelii wygłosił JE Arcybiskup Abel.

13. Kiedy zaś oni odeszli, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: – Powstawszy, weź Dziecię i Matkę Jego i uciekaj do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem; Herod bowiem będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.
14. On zaś, podniósłszy się, wziął w nocy Dziecię i Matkę Jego i odszedł do Egiptu.
15. I był tam aż do śmierci Heroda; aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka mówiącego od Pana: Z Egiptu powołałem Syna Mego.
16. Wtedy to Herod, widząc, że mędrcy go zwiedli, rozgniewał się wielce i posławszy [żołnierzy] zgładził wszystkich chłopców dwuletnich i młodszych w Betlejem i w całej jego okolicy, odpowiednio do czasu, o którym dowiedział się od mędrców.
17. Wówczas wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza mówiącego:
18. Głos usłyszano w Ramie:

Lament, płacz i biadanie wielkie.

Rachel opłakuje swe dzieci

i nie chce być pocieszona,

albowiem już ich nie ma.
19. Kiedy zaś Herod umarł, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie,
20. mówiąc: – Powstawszy weź Dziecię i Matkę Jego i idź do ziemi Izraela. Pomarli bowiem ci, którzy nastawali na życie Dziecięcia.
21. On zaś podniósłszy się, wziął Dziecię i Matkę Jego i wszedł do ziemi Izraela.
22. Usłyszawszy zaś, że Archelaos króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść. Pouczony zaś we śnie, udał się w granice Galilei.
23. I przyszedłszy zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroków: – Nazarejczykiem nazywany będzie.

Mt 2, 13-23, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.