Kazanie władyki Abla

Język nagrania - polski

Kazanie władyki AblaKazanie do Ewangelii wg św. Mateusza – rzeź niemowląt i powrót do Nazaretu wygłosił w czasie Liturgii Świętej w dniu 29 grudnia 2013 r. w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel.