List apostoła Pawła do Kolosan

Język nagrania - ukraiński

Czytania apostolskiePrezentujemy Czytania Apostolskie 29-ej niedzieli po Pięćdziesiątnicy (Kol., 4-11), które zostały przeczytane w Niedzielę Świętych Praojców w lubelskiej parafii św. Piotra (Mohyły). Czytania w języku ukraińskim przeczytała Olga Kuprianowicz.