Homilia z zabłockiej świątyni

Język nagrania - rosyjski

Ks. Tomasz WołosikZachęcamy do wysłuchania homilii ks. Tomasza Wołosika, proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Zabłociu wygłoszonej w dniu Święta Pięćdziesiątnicy. Nagrania dokonał Damian Łuciuk.

 

 

Ks. Jarosław Szczur

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.