IV edycja festiwalu już niebawem

IV edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” - poster

Zbliża się kolejna, już IV edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina”, nad którą nasz portal sprawuje patronat medialny. Festiwal w tym roku odbędzie się w dniach 17-19 maja. Zapraszamy gorąco na to bardzo interesujące wydarzenie kulturalne, bo program tegorocznej edycji jest wyjątkowo ciekawy.

Program IV edycji festiwalu

W 2019 roku przypada ważna rocznica 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej. Z uwagi na to ważne wydarzenie w historii naszego miasta tegoroczna IV edycja festiwalu będzie nawiązywała do wydarzeń związanych z powstaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej konsekwencjami. Zostanie także zaprezentowana postać księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, uczestnika wydarzeń z 1569 roku i wielkiego obrońcy Prawosławia.

IV edycja festiwalu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina” odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2019 r. (piątek – niedziela) w różnych przestrzeniach, zarówno sakralnej jak i świeckiej, sygnalizując tym samym przenikanie się tradycji duchowej i historycznej, tworzących fundament kulturowy Lublina. Intencją organizatorów jest zaprezentowanie wschodniosłowiańskiego dziedzictwa kulturowego Lublina z trzech różnych perspektyw: historycznej, ikonograficznej, a także muzycznej.


DZIEŃ I – SŁOWO

Unia Lubelska (1569) w świetle ówczesnych wydarzeń politycznych i religijnych

Konferencja popularno-naukowa, w czasie której odbędą się wykłady:

 • Unia Lubelska (1569) jako polityczna podstawa powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwarunkowania historyczne i skutki jej postanowień – prof. dr hab. Igor Kąkolewski (dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, wykładowca Muzeum Historii Polski)
 • Książę Konstanty Ostrogski jako obrońca Prawosławia w dobie Unii Lubelskiej – red. Anna Radziukiewicz – Fundacja Ostrogskiego, wydawcy „Przeglądu Prawosławnego”
 • Patriarcha Ekumeniczny Jeremiasz II Tranos w służbie odrodzenia Kościoła prawosławnego oraz dialogu z katolikami i luteranami – dr Paweł Matwiejczuk (Uniwersytet Warszawski).

17 maja, piątek, godz. 16.00 – 18.00, Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Koncert staroruskiego śpiewu cerkiewnego w wykonaniu Męskiego Chóru Kameralnego pod dyr. dr. Marcina Abijskiego, 17 maja, piątek, godz. 19.00 – 20.00, Katedra Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, ul. Ruska 15

Więcej na stronie festiwalu: www.wdkl.pl…


DZIEŃ II – OBRAZ

Spojrzenie w przeszłość Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Wyjazd autokarowy szlakiem wschodniosłowiańskiej tradycji prawosławnej do Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, gdzie przewidziano bogaty program:

 • Wykład i wprowadzenie merytoryczne do wystawy o odnowionych cerkwiach pt. „Proces odbudowy duchowego i materialnego dziedzictwa prawosławia na Ziemi Lubelskiej i Chełmskiej” ks. mgr Korneliusza Wilkiela
 • Wysłuchanie śpiewu hymnów cerkiewnych w rycie bizantyńskim przed ikoną Bogurodzicy w wykonaniu Sióstr Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach
 • Agapa – kosztowanie potraw kuchni monasterskiej
 • Duchowy warsztat ikonograficzny – refleksje mniszek z Monasteru w Turkowicach piszących ikony
 • Krótkie nabożeństwo dziękczynne przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej.

Po drodze zwiedzanie cerkwi prawosławnych (z przewodnikiem ks. Jerzym Łukaszewiczem) w Zamościu, Szczebrzeszynie, Hrubieszowie i Chełmie

18 maja, sobota, godz. 09.00 -19.00 (wyjazd i powrót do Lublina).

Więcej na stronie festiwalu: www.wdkl.pl…


DZIEŃ III – ŚPIEW

Jednocząca moc śpiewu cerkiewnego

Boska Liturgia, panichida oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, 19 maja, niedziela, godz. 9.00-12.00, Katedra Prawosławna w Lublinie, ul. Ruska 15.

Koncert galowy z udziałem czterech renomowanych wykonawców z Polski i zagranicy:

 • Chóru Duchowieństwa Diecezji Brzeskiej pod dyrekcją ks. Valerego Hrycuka z Brześcia (Białoruś)
 • Chóru „Swietylen” pod dyrekcją Vadima Maszyna z Wilna (Litwa)
 • Chóru Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” pod dyrekcją Marii Fedosiuk-Wisłockiej z Łucka (Ukraina)
 • Chóru Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzeja Boubleja.

19 maja, niedziela, godz. 18.00-20.00, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15.

Więcej na stronie festiwalu: www.wdkl.pl…

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH IMPREZACH FESTIWALU JEST BEZPŁATNY