Kazanie na niedzielę Niewiast Niosących Wonności

Kazanie na niedzielę Niewiast Niosących Wonności

Trzecia niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim jest dedykowana Niewiastom Niosącym Wonności do grobu Pańskiego. W Lublinie główna Boska Liturgia została odprawiona tradycyjnie w cerkwi Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej. Liturgia była również sprawowana w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego, w czasie której kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Konachowicz. W swojej homilii wikariusz lubelskiej parafii katedralnej przywołał sylwetki szlachetnych niewiast, którym jako pierwszym objawił się Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Podkreślił też rolę kobiet w życiu współczesnej cerkwi prawosławnej. W tym dniu w czasie Boskiej Liturgii była czytana Ewangelia wg św. Marka – Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa.

Kazanie na niedzielę Niewiast Niosących Wonności