Jubileusz 10-lecia świątyni i święto św. Piotra (Mohyły) w Lublinie

Język nagrania: ukraiński i cerkiewno-słowiański

Abp Abel w parafii św. metr. Piotra (Mohyły)13 stycznia w Lublinie w dniu parafialnego święta ku czci św. metropolity Piotra (Mohyły) ukraińska społeczność prawosławna obchodziła jubileusz 10-lecia funkcjonowania świątyni. Uroczystości rozpoczęły się dzień wcześniej wieczernią z akatystem do św. metropolity Piotra (Mohyły). Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Zapraszamy do wysłuchania reportażu ze święta. Refleksjami na temat jubileuszu podzielili się z nami: starosta cerkiewny dr Grzegorz Kuprianowicz, parafianie dr Mikołaj Roszczenko, Stefan Kuszpa, Witalij Padałka oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ambasador Iwan Hrycak. Usłyszycie również fragmenty świątecznych nabożeństw.

Świątynia dla ukraińskiej społeczności prawosławnej w Lublinie funkcjonuje od 2003 roku. W 2006 r. arcybiskup Abel powołał do życia parafię pw. św. Piotra (Mohyły) dla prawosławnej społeczności ukraińskiej Lublina. Nabożeństwa są tu odprawiane według starego stylu, w języku cerkiewno-słowiańskim z wymową ukraińską, zaś czytania Ewangelii, listów apostolskich i kazania są w języku ukraińskim.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.