Lublin: Listy Apostolskie w dniu święta św. Piotra (Mohyły)

Język nagrania - ukraiński

o_diakon_O_KucyjZapraszamy do wysłuchania Listów Apostolskich z Niedzieli po Bożym Narodzeniu (Ga 1, 11–19) z lubelskiej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły). Listy Apostolskie w dniu święta patrona parafii i jubileuszu 10-lecia funkcjonowania świątyni 13 stycznia czytał w języku ukraińskim ks. diakon dr Aleksy Kucy.