Kazanie w Turkowicach na czwartą niedzielę Wielkiego Postu

Kazanie w Turkowicach na czwartą niedziela Wielkiego Postu

Kazanie na czwartą niedzielę Wielkiego Postu wygłosił w Turkowicach ks. Paweł Janiel, opiekun duchowy Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej. W swojej homilii Ojciec Paweł przywołał piękną opowieść z książki pt. „Synody Królestwa Chrystusowego” o dwóch mnichach przyjaciołach, z których jeden upadł duchowo, ale dzięki przyjaźni i wparciu współtowarzysza duchowych zmagań podźwignął się z upadku. W czasie Boskiej Liturgii zostały odczytane dwa fragmenty Ewangelii: na czwartą niedzielę Wielkiego Postu wg św. Marka o uzdrowieniu epileptyka oraz na święto żyjącego w VI w. św. Jana Klimaka wg św. Mateusza – błogosławieństwa.

Piękne kazanie głosi ks. Paweł Janiel