Kazanie na niedzielę po Objawieniu Pańskim

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz

Kazanie w niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego wygłosił w cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej. W swojej homilii Ojciec Jerzy nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelia wg św. Mateusza – początek nauczania w Kafarnaum.

Kazanie głosi ks. Jerzy Łukaszewicz