Kazanie władyki Abla na XXVII niedzielę

Kazanie władyki Abla na XXVII niedzielę

Kazanie na XXVII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wygłosił w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie JE Arcybiskup Abel. W swojej homilii władyka nawiązał do czytanej w tym dniu Ewangelii wg św. Łukasza o uzdrowieniu kobiety w sabat. Nasz Arcypasterz przybliżył również sylwetkę św. Andrzeja – Apostoła Słowian,którego ikona wraz z cząsteczką relikwii została wyświęcona w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie w przeddzień po sobotnim całonocnym czuwaniu.

Kazanie władyki Abla na XXVII niedzielę