Tragiczne skutki bieżeństwa – wykład władyki Abla

Wykład władyki Abla bieżeństwie

W niedzielę 29 listopada 2015 r. po Boskiej Liturgii z wykładem „Tragiczne skutki bieżeństwa. Św. Serafin Ostroumow – apostoł wśród bieżeńców” wystąpił JE Arcybiskup Abel. Wykład odbył się w ramach spotkań plenarnych lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. W tym roku przypada setna rocznica tych jakże tragicznych w skutkach wydarzeń dla społeczności prawosławnej Podlasia i Chełmszczyzny.

 

Licznie zgromadzeni słuchacze wykładu władyki Abla

Licznie zgromadzeni słuchacze wykładu władyki Abla

Temat bieżeństwa nie został jeszcze opracowany przez historyków. Tym niemniej szacuje się, iż w 1915 roku w ucieczce przed wojenną pożogą swoje rodzime gniazda zostawiło od 3 do 5 mln osób. Prezentujemy zapis dźwiękowy tego ciekawego wystąpienia władyki Abla, jakże ważnego z punktu widzenia pielęgnowania naszej tożsamości kulturowej. Ponadto poniżej zamieściliśmy fotografie, które posłużyły jako wizualizacja wykładu.